Skip to content

OznakaBanka Slovenije

Odziv Ministrstva za finance na odločitev ESČP v zvezi z bančno sanacijo 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je objavilo sodbo v zadevi Pintar in drugi proti Sloveniji, ki se nanaša na izvedbo zadnje bančne sanacije v Republiki Sloveniji. ESČP je ugotovilo kršitev 1. člena Protokola št. 1.  Pritožnikom pa ni ugodilo v delu, ki se nanaša na povrnitev premoženjske škode zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti. O tem bodo odločala slovenska sodišča.