Skip to content
Latest

Ukrep prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah za otroke s posebnimi potrebami sam po sebi neustaven

Drugi odstavek 52. člena Ustave zagotavlja otrokom s posebnimi potrebami posebno varstvo na področju izobraževanja. Država mora zagotoviti, da se tudi tem otrokom omogoči učinkovit dostop do vzgoje in izobraževanja … Continue Reading Ukrep prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah za otroke s posebnimi potrebami sam po sebi neustaven

Odziv Ministrstva za finance na odločitev ESČP v zvezi z bančno sanacijo 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je objavilo sodbo v zadevi Pintar in drugi proti Sloveniji, ki se nanaša na izvedbo zadnje bančne sanacije v Republiki Sloveniji. ESČP je ugotovilo kršitev 1. člena Protokola št. 1.  Pritožnikom pa ni ugodilo v delu, ki se nanaša na povrnitev premoženjske škode zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti. O tem bodo odločala slovenska sodišča.

9/11 Timeline 

Within three hours, New York’s tallest buildings were reduced to rubble, and the Pentagon—the nerve center of the American armed forces—was burning and partially collapsed. Thousands of civilians had lost their lives and were seriously injured, and the entire country was in collective shock, still trying to make sense of how a coordinated act of terrorism of that magnitude was allowed to take place on American soil.