Skip to content

NautilexGenius∞

Dobrodošli na platformi NautilexGenius∞ za koristne nasvete in zanesljive informacije. Temeljni poudarek je na vprašanjih delovnega prava in uveljavljanju pravic v okviru lokalne skupnosti. Njena vsebina se stalno dopolnjuje in izboljšuje.

Trenutno v izdelavi.

Delovna razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. Spoznaj pravice, ki ti pripadajo iz delovnega razmerja, in obveznosti, ki jih moraš spoštovati.

Lokalna skupnost

Ustava Republike Slovenije zagotavlja ljudem pravico, da v okviru svoje lokalne skupnosti sami odločajo in urejajo javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem območju.

%d bloggers like this: