Skip to content

Izteka se čas za najavo glasovanja v drugem kraju ali na domu

Če želite glasovati v drugem kraju (na t. i. volišču OMNIA) ali na domu, imate še danes do polnoči čas, da to javite volilni komisiji.

Če na dan volitev, ki bodo v nedeljo, 24. aprila, ne boste v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča, lahko glasujete v drugem kraju (na volišču OMNIA), vendar morate o tem pravočasno obvestiti okrajno volilno komisijo. Rok se izteče danes ob polnoči. Na volišču OMNIA lahko glasujejo tudi volilci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo na dan volitev v Sloveniji.

Vlogo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča lahko oddate prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete. V nedeljo lahko nato volite na volišču v okraju, ki ste ga izbrali, s seboj pa imejte osebni dokument, s katerim boste izkazali svojo identiteto.

Danes ob polnoči poteče tudi rok za prijavo glasovanja na domu. To je namenjeno vsem volilcem, ki se zaradi bolezni (tudi zaradi Covida-19) ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volilec vložiti pri okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče. Vlogo za glasovanje na domu lahko, podobno kot pri glasovanju v drugem kraju, odda prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in brez e-identitete.

Vir: DVK, STA.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: