Skip to content

Sprejeto besedilo Zakona o debirokratizaciji

Z zakonom o debirokratizaciji se zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe različnih zakonov.

Posamezne spremembe, ki jih uvaja zakon, je treba brati skupaj z zakonom, ki ureja matično področje. Takšno hkratno spreminjanje različnih zakonov z enim zakonom ni primerno ter ne vzbuja zaupanja v izvršilno in zakonodajno oblast.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: