Skip to content

Pomorski prostorski plan Slovenije

Vlada je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61-2915/2017) sprejela Uredbo o Pomorskem prostorskem planu Slovenije. To je prvi pomorski prostorski plan Republike Slovenije. Veljati je začel 17. julija2021.

Vir: Uradni list.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: