Skip to content

Koliko cepiva proti COVID-19 je kupila posamezna država ali skupnost držav

Pri Visual Capitalist so grafično ponazorili, koliko cepiva proti nalezljivi bolezni COVID-19 je kupila posamezna država oziroma skupnost držav, kot sta denimo EU in ZDA. Največ cepiva je kupila EU, in sicer kar 21,9 %, ZDA 13,9 %, globalna iniciativa COVAX pa 9,7 %.

Vir: Visual Capitalist.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: