Skip to content

Sodna preiskava počasi pod roko tožilstva

Predolgo se že pogovarjamo o prenosu preiskave pod roko tožilstva. Sodna preiskava, kot je urejena zdaj, le podaljšuje postopek, ne zagotavlja učinkovitega postopka in je že malo arhaična in redkost v Evropski uniji.

Damijan Florjančič (Dnevnik, 12. februar 2020)

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: