Skip to content

Ti odločaš!

Evropski projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia) je namenjen ozaveščanju majhnih in srednje velikih podjetij o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov ter izobraževanju posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic. Projekt izvaja Informacijski pooblaščenec. Trajal bo do septembra 2020.

Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je v celoti začela veljati maja 2018 in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) pomenita za velik krog upravljavec pomembno širitev obsega obveznosti in nalog. Splošna uredba o varstvu podatkov širi nabor pravic posameznikov, določena je tudi obveznost upravljavcev glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih informacij posameznikom o obdelavi njihovih podatkov.

Prav z namenom izobraževanja in ozaveščanja majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov kot tudi opolnomočenja posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic bo Informacijski pooblaščenec v letih 2018 in 2020 izvajal projekt RAPiD.Si.

Vir: https://tiodlocas.si/; www.ip-rs.si.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: