Skip to content

Boj proti populistom je treba začeti na novo

Včasih edina pot za rešitev konflikta ni iskanje kompromisa, ampak zaostritev svojega stališča.

Slavoj Žižek, filozof (Žižek: Včasih edina pot za rešitev konflikta ni iskanje kompromisa, ampak zaostritev stališča, 31. januar 2019)

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: