Skip to content

The power of the prosecutor: Adam Foss

Adam Foss, pomočnik okrožnega tožilca v okrožju Suffolk (Massachusetts), o tem, kako spremeniti ameriški kazenski pravosodni sistem.

Več tukaj.


Vir: TED Blog.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: