Skip to content

Ukrajini grozi ekonomski kolaps | QUARTZ

Ukrajini grozi ekonomski kolaps kljub finančni injekciji IMF-a (17,5 milijarde dolarjev). Polovica članov vlade hoče ohraniti star sistem, druga polovica pa bi ga rada čim prej spremenila, kar onemogoča hitre reforme.

NG View All

©2014-2021 Nautilex.Info—Pravo, povezano § Law, connected.

%d bloggers like this: